Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân để đảm bảo riêng tư cho khách hàng.

Những thông tin trên được chúng tôi sử dụng nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất gồm:

•   Cập nhật ý kiến của khách hàng về các thông tin

•   Gửi mail liên quan đến những thông tin mới nhất từ menstrual – pain

•   Phản hồi, giải đáp những thắc mắc và góp ý liên quan đến những thông tin chúng tôi cung cấp

 

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên khác như thế nào?

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân quý khách tới các đối tác liên quan bao gồm:

•   Các công ty cùng hệ thống chúng tôi.

•   Các bên cung cấp tin tức bảo mật cho chúng tôi

•   Các bên tham gia cung cấp dịch vụ cùng chúng tôi.

•   Bất kỳ bên nào tiếp nhận công việc của chúng tôi, và các bên được ủy quyền, các cơ quan pháp luật mà chúng tôi phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu.